List of Polling units in Tsanyawa Local Government Area


There are 116 polling units in Tsanyawa Local Government Area.
 • Baba Duhu

 • Babban Duhu

 • Babbar Kofa I

 • Babbar Kofa Ii

 • Birai Yanromo I

 • Birai Yanromo Ii

 • Chimawa

 • Cikin Gari Tatsan I

 • Cikin Gari Tatsan Ii

 • Daddarawa Cikin Gari I

 • Daddarawa Cikin Gari Ii

 • Dinya Dagero I

 • Dinya Dagero Ii

 • Dorayi Salihawa

 • Dutsin Giwa Mahuta I

 • Dutsin Giwa Mahuta Ii

 • Dutsin Giwa Mahuta Iii

 • Farsa I

 • Farsa Ii

 • Gawuka

 • Gezawa I

 • Gezawa Ii

 • Gozarki Salihawa I

 • Gozarki Salihawa Ii

 • Gurun Chikin Gari

 • Gwanda Tsakuwawa I

 • Gwanda Tsakuwawa Ii

 • Harbau Bawawa I

 • Harbau Bawawa Ii

 • Jabar Arewa

 • Jabar Kudu

 • Jaga

 • Jama A

 • Jama-a Saidu I

 • Jama-a Saidu Ii

 • Jigilawa

 • K. M. Karof

 • Kaba Giwa Cikin Gari

 • Kauyen Gawo I

 • Kauyen Gawo Ii

 • Kera Yantari

 • Kiririya Dabawa

 • Kofar Arewa

 • Kofar Kudu

 • Kofar Kudu I

 • Kofar Kudu Ii

 • Kofar Kudu Iii

 • Kofar Yamma

 • Kofar Yamma I

 • Kofar Yamma Ii

 • Kofar Yamma Iii

 • Kunkurawa

 • Kura

 • Kurfin Dutse I

 • Kurfin Dutse Ii

 • Kwaho

 • Kwandawa Dorayi I

 • Kwandawa Dorayi Ii

 • Kwarwa

 • Kwaski Dankunda

 • Madaurari I

 • Madaurari Ii

 • Majema I

 • Majema Ii

 • Makera I

 • Makera Ii

 • Nasarawa I

 • Nasarawa Ii

 • R. Kantu Dutsen Kafa

 • R. Tsamiya Gamara I

 • R. Tsamiya Gamara Ii

 • Rage Arewa

 • Rage Kudu

 • Rinjin Baujawa I

 • Rinjin Baujawa Ii

 • Rinjin Baujawa Iii

 • Rinjin Takalmawa

 • S. Nasara Kabagiwa I

 • S. Nasara Kabagiwa Ii

 • Sabon Gari

 • Sabon Garin Kudumi

 • Sallawa Taka Tsaba

 • Santar Nasarawa

 • Sauya

 • Sundu

 • Tafashiyar Kanawa I

 • Tafashiyar Kanawa Ii

 • Tugu Jarawa

 • U. Rimi Gizari

 • Umbawa Manwa

 • Unguwar Arewa

 • Unguwar Bagge

 • Unguwar Bakke

 • Unguwar Dogo

 • Unguwar Gabas

 • Unguwar Gabas Yamma

 • Unguwar Maigari

 • Unguwar Makama

 • Unguwar Zango

 • Walawas Rigarbarde


© 2021 Manpower Nigeria.  All rights reserved.