Zankan

About Zankan

Zankan is a ward in Kaura Local Government Area of Kaduna State, Nigeria


POLLING UNITS IN Zankan

 • Zankan/ Ung. Kazzah Agang
 • Zankan/ Kuhiyep Agang
 • Zankan/ Alak Kanwai
 • Zankan/ Banhot Ninyio
 • Fadan Attakar/ Andong Billy
 • Mifi Attakar/ Simon Bagai
 • Mifi Attakar/ Aje Bakwap
 • Mifi Attakar/ Yusuf Ilong
 • Mifi Attakar/ Casimia
 • Mifi Attakar/ Kahu
 • Fadan Attakar/ Ishaya Tiyagnet
 • Fadan Attakar/ Sabastian U/ashim
 • Zankan/ Mutua Kato
 • Sabon Gari/ Gaja Kaura
 • Sabon Gari/ John Achai
 • Zangang/ Shinkut Bakwap
 • Zangang/ Ashin Atung
 • Adu/ Ung. Leo Alat
 • Adu/ Ung. Yashim Tabat
 • Fadan Attakar/ Noga Avong`
 • Ung. Bognet Utuk/ Ung. Bognet Utuk
 • Ung. Mal. Usman/ Ung. Mallam Usman

Other Wards in Kaura L.G.A

© 2024 Manpower Nigeria.  All rights reserved.