Kariya

About Kariya

Kariya is a ward in Ganjuwa Local Government Area of Bauchi State, Nigeria


POLLING UNITS IN Kariya

 • Zida, Zida Primary School
 • Digawa, Kofar S/dagawa
 • Yalwan Gada, Kofar Sarki
 • Bridge Two, Kofar Sarki
 • Bridge Two "a", Kofar Maianguwa
 • Kurada, Primary School
 • Kalasu, Primary School
 • Jangu, Kofar Sarki
 • Wushi Kofar Sarkin Wushi
 • Haka Tafi, Kofar Sarki
 • Bawa, Kofar Sarkin Bawa
 • Yalwan Kurasa, Kofar S/kurasa
 • Tibbako, Kofar Saki
 • Kariya, Kariya Primary School
 • Tulu, Tulu Primary School I
 • Tulu Primary School, Tulu Ii
 • G/kawari, Kofar Sarki
 • Zigam, Kofar Sarkin Zigam
 • Garin Wada, Kofar Sarki
 • Mai Alewa, Kofar Sarkin Mai Alewa
 • Dubu, Kofar Sarkin Dubu
 • Dutsen Giwa, Kofar Sarki
 • Bubga, Kofar Sarki
 • Shagari, Kofar Sarkin Shagari
 • Maizuma, Kofar Sarkin Maizuma
 • Taka - Tabo, Kofar Sarkin Taka-tabo
 • Sabon Kariya, Sabon Kariya Primary School I
 • Sabon Kariya, Sabon Kariya Primary School Ii

© 2023 Manpower Nigeria.  All rights reserved.