Kabulawa

About Kabulawa

Kabulawa is a ward in Marte Local Government Area of Borno State, Nigeria


POLLING UNITS IN Kabulawa

  • Kabulawa
  • Ka'ala Kolo
  • Gremari Kanoriye
  • Ajiri Zairowa
  • Kadari Matal


Other Wards in Marte L.G.A

© 2020 Manpower Nigeria.  All rights reserved.